A-Z Zahraničný obchod

ÚVODNÁ STRÁNKA PONUKA ŠKOLENÍ LEKTOR ODBORNÉ PUBLIKÁCIE KONTAKT

Uznávaný lektor s bohatými a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zahraničného obchodu ponúka odborné školenia vhodné pre pracovníkov obchodných oddelení, manažérov všetkých stupňov, či právnikov. Školenia sú pripravované individuálne podľa potrieb Vašej firmy a poskytnú odpovede aj na konkrétne špecifické otázky účastníkov kurzu.

Poskytujem záruku, že po absolvovaní kvalitnej prednášky a preštudovaní poskytnutých študijných materiálov budú Vaši pracovníci schopní uskutočňovať ciele Vašej firmy úspešnejšie a efektívnejšie ako vaši konkurenti.

Školenia sú venované nasledovným témam:

  KÚPNA ZMLUVA
 • VYVÁŽENIE POVINNOSTÍ KUPUJÚCEHO A PREDÁVAJÚCEHO
 • PREVENCIA PORÚCH PRI PLNENÍ KÚPNEJ ZMLUVY
 • VZÁJOMNÁ PREVIAZANOSŤ USTANOVENÍ V KÚPNEJ ZMLUVE
  OBCHODNÉ ROKOVANIE
 • VŠETKO O OBCHODNOM ROKOVANÍ
 • PSYCHOLÓGIA, KOMUNIKÁCIA, STRATÉGIA, TAKTIKA
 • OVPLYVŇOVANIE OBCHODNÉHO PARTNERA
 • PREDAJNÉ A ROKOVACIE TECHNIKY...
 • PRÍPRAVA A ÚSPECH PRI ROKOVANÍ
  VÝVOZ - DOVOZ
 • KOORDINÁCIA OBCHODNÝCH AKTIVÍT
 • ZMLUVNÉ ZABEZPEČENIE
 • REALIZÁCIA OBCHODU
  PLATOBNÝ STYK SO ZAHRANIČÍM
 • VÝBER SPOĽAHLIVÉHO PLATOBNÉHO INŠTRUMENTU (DOKUMENTÁRNY AKREDITÍV, DOKUMENTÁRNE INKASO, ZMENKY, ŠEKY)
 • PREVENCIA PRED PROBlÉMAMI
  RIZIKÁ V ZAHRANIČNOM OBCHODE
 • PREDCHÁDZANIE RIZIKÁM A ICH MINIMALIZOVANIE
 • ELIMINÁCIA RIZÍK VO VÝVOZE A DOVOZE
  INCOTERMS 2010
 • SPRÁVNA VOĽBA DODACEJ PODMIENKY
 • INCOTERMS V KÚPNEJ ZMLUVE
  ODLIŠNOSTI KULTÚR
 • VPLYV NA OBCHOD, MARKETING, OBCHODNÉ ROKOVANIE
 • VPLYV NA ROKOVACÍ ŠTÝL, ETIKETU
  DIPLOMACIA
 • PRÍPRAVA NA NÁVŠTEVY A KONTAKTY S DIPLOMATMI
 • DIPLOMATICKÉ ROKOVANIA, DIPLOMATICKÝ PROTOKOL
 • DIPLOMATICKÁ KOREŠPONDENCIA, MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY
  ETIKA A ETIKETA V OBCHODE
 • PRAVIDLÁ ETIKY, ETIKETY, CORPORATE GOVERNANCE
 • ORGANIZÁCIA NÁVŠTEVY OBCHODNÉHO PARTNERA
 • ZASADACÍ PORIADOK PRI ROKOVANIACH
  OBCHODNÉ ZASTÚPENIE
 • VÝBER OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU
 • POVINNOSTI ZÁSTUPCU A ZASTUPOVANÉHO
 • ZABEZPEČENIE PRÁV ZASTUPOVANÉHO
  ZVLÁŠTNE OBCHODNÉ OPERÁCIE
 • PRENIKNUTIE NA NETRADIČNÉ TRHY
 • BARTER, ZUŠĽACHŤOVACÍ STYK, OFFSET,
 • FAKTORING, FRANCHISING
  ĎALŠIE TÉMY PODĽA DOHODY
 • K ZAHRANIČNÉMU OBCHODU
 • K TUZEMSKÉMU OBCHODU
 • K DIPLOMACII
www.superzoznam.sk