ÚVODNÁ STRÁNKA PONUKA ŠKOLENÍ LEKTOR ODBORNÉ PUBLIKÁCIE KONTAKT

Doc. Ing. Peter Knapik PhD.

Katedra medzinárodného obchodu

Obchodná fakulta

Ekonomická univerzita

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava

Email: knapik@post.sk