A-Z Zahraničný obchod

ÚVODNÁ STRÁNKA PONUKA ŠKOLENÍ LEKTOR ODBORNÉ PUBLIKÁCIE KONTAKT

Uznávaný lektor s bohatými a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zahraničného obchodu ponúka odborné školenia vhodné pre pracovníkov obchodných oddelení, manažérov všetkých stupňov, či právnikov. Školenia sú pripravované individuálne podľa potrieb Vašej firmy a poskytnú odpovede aj na konkrétne špecifické otázky účastníkov kurzu.

Poskytujem záruku, že po absolvovaní kvalitnej prednášky a preštudovaní poskytnutých študijných materiálov budú Vaši pracovníci schopní uskutočňovať ciele Vašej firmy úspešnejšie a efektívnejšie ako vaši konkurenti.

Školenia sú venované nasledovným témam:

  KÚPNA ZMLUVA
 • VYVÁŽENIE POVINNOSTÍ KUPUJÚCEHO A PREDÁVAJÚCEHO
 • PREVENCIA PORÚCH PRI PLNENÍ KÚPNEJ ZMLUVY
 • VZÁJOMNÁ PREVIAZANOSŤ USTANOVENÍ V KÚPNEJ ZMLUVE
  OBCHODNÉ ROKOVANIE
 • VŠETKO O OBCHODNOM ROKOVANÍ
 • PSYCHOLÓGIA, KOMUNIKÁCIA, STRATÉGIA, TAKTIKA
 • OVPLYVŇOVANIE OBCHODNÉHO PARTNERA
 • PREDAJNÉ A ROKOVACIE TECHNIKY...
 • PRÍPRAVA A ÚSPECH PRI ROKOVANÍ
  VÝVOZ - DOVOZ
 • KOORDINÁCIA OBCHODNÝCH AKTIVÍT
 • ZMLUVNÉ ZABEZPEČENIE
 • REALIZÁCIA OBCHODU
  PLATOBNÝ STYK SO ZAHRANIČÍM
 • VÝBER SPOĽAHLIVÉHO PLATOBNÉHO INŠTRUMENTU (DOKUMENTÁRNY AKREDITÍV, DOKUMENTÁRNE INKASO, ZMENKY, ŠEKY)
 • PREVENCIA PRED PROBlÉMAMI
  RIZIKÁ V ZAHRANIČNOM OBCHODE
 • PREDCHÁDZANIE RIZIKÁM A ICH MINIMALIZOVANIE
 • ELIMINÁCIA RIZÍK VO VÝVOZE A DOVOZE
  INCOTERMS 2010
 • SPRÁVNA VOĽBA DODACEJ PODMIENKY
 • INCOTERMS V KÚPNEJ ZMLUVE
  ODLIŠNOSTI KULTÚR
 • VPLYV NA OBCHOD, MARKETING, OBCHODNÉ ROKOVANIE
 • VPLYV NA ROKOVACÍ ŠTÝL, ETIKETU
  DIPLOMACIA
 • PRÍPRAVA NA NÁVŠTEVY A KONTAKTY S DIPLOMATMI
 • DIPLOMATICKÉ ROKOVANIA, DIPLOMATICKÝ PROTOKOL
 • DIPLOMATICKÁ KOREŠPONDENCIA, MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY
  ETIKA A ETIKETA V OBCHODE
 • PRAVIDLÁ ETIKY, ETIKETY, CORPORATE GOVERNANCE
 • ORGANIZÁCIA NÁVŠTEVY OBCHODNÉHO PARTNERA
 • ZASADACÍ PORIADOK PRI ROKOVANIACH
  OBCHODNÉ ZASTÚPENIE
 • VÝBER OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU
 • POVINNOSTI ZÁSTUPCU A ZASTUPOVANÉHO
 • ZABEZPEČENIE PRÁV ZASTUPOVANÉHO
  ZVLÁŠTNE OBCHODNÉ OPERÁCIE
 • PRENIKNUTIE NA NETRADIČNÉ TRHY
 • BARTER, ZUŠĽACHŤOVACÍ STYK, OFFSET,
 • FAKTORING, FRANCHISING
  ĎALŠIE TÉMY PODĽA DOHODY
 • K ZAHRANIČNÉMU OBCHODU
 • K TUZEMSKÉMU OBCHODU
 • K DIPLOMACII
www.superzoznam.sk

školenie, školenia, kurz, kurzy, obchodné rokovanie, obchodné rokovania, kúpna zmluva, predajná zmluva, kúpno-predajná zmluva, riziká, incoterms 2010, vývoz, dovoz, export, import, exportér, importér, zahraničný obchod, medzinárodný obchod, riziká, riziko, odlišnosti kultúr, etika, etiketa, psychológia, barter, factoring, forfaiting, franchising, platobný styk, dokumentárny akreditív, dokumentárne inkaso, zmenky, šeky, dodacie podmienky, platobné podmienky, diplomacia, zmluvy, peter knapik